เข้าสู่ระบบ
Password ลืมรหัสผ่าน
เข้าสู่ระบบ Webmail  

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย.......


จดหมายเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557

รายงานกิจกรรมและผลงาน ระหว่างปี 56-57

ผลการสอบ วิทยาศาสตร์พื้นฐานฯ 55 - 56

คู่มือการทำวิจัย

แบบฟอร์มรายงานการวิจัยเพื่อสอบวุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์

แนวทางการพัฒนาแนวทางเวชปฏิบัติ

แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.

>>ทำเนียบรายชื่อสมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
ข้อมูลล่าสุดเมื่อ วันที่ 20 พฤษภาคม 2556

ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บขั้นสูง (ATLS) และฝึกอบรม (DSTC)

ระเบียบทุน Travelling Grant ของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

คำแนะนำว่าด้วยศัลยปฏิบัติที่ดี พ.ศ.2552 (Good Surgical Practice : 2009)

ความประทับใจของนักศึกษาแพทย์

แนวทางการพัฒนาแนวทางเวชปฏิบัติ (Guide to Develop Clinical Practice Guidelines )

International Guest Scholarships

Herman Boerhaave : ครูแห่งยุโรป

หัวข้อกฎหมายที่แพทย์ควรรู้
หัวข้อกฎหมายที่แพทย์ควรรู้

DRG & AUDIT
ผลกระทบของ DRG ต่อศัลยแพทย์ไทย วิกฤต หรือ โอกาส

เบื้องหลังศัลยแพทย์ถูกฟ้อง
ศัลยแพทย์ผู้มีประสบการณ์เคยผ่านการถูกฟ้องร้องหรือร้องเรียนมาแล้วย่อมจดจำวันเวลาที่เลวร้ายเหล่านี้ได้...

การตัดสินทางศัลยกรรม: ประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรม
ประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรม ในการตัดสินทางศัลยกรรมเพื่อลอดช่องระหว่างเขาควาย...

SURGICAL ETHICS
การประกอบวิชาชีพเวชกรรมเป็นทั้งวิทยาศาสตร์และศิลปะควบคู่กันไป โดยทั่วไปส่วนไหนจะมีคุณค่ามากกว่ากันนั้นยากที่จะบอกได้ในผู้ป่วยแต่ละราย หรือแม้แต่ในผู้ป่วยซึ่งเป็นโรคเดียวกันก็เป็นเช่นเดียวกัน เวชปฏิบัติที่เหมาะสม


หลักสูตร Ph.D. in Clinical Sciences คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรแสดง ความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาประสาทศัลยศาสตร์

หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก(ปรับปรุง2551)

หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์

หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง

หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารศัลยศาสตร์

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขามะเร็งวิทยา

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาอนุศัลยศาสตร์หลอดเลือด
Abstracts porno izle
ประกาศประกวดผลงานวิชาการประจำปีครั้งที่ 39 minecraft indir
วันที่ 10-13 กรกฎาคม 2557
สรุปผลการจัดประชุมวิชาการ "การพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ" ครั้งที่ 2
รายนามผู้ได้รับรางวัล การประชุมวิชาการประจำปี ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38
Programme and Abstracts การประชุมวิชาการประจำปี ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38
ระหว่างวันที่ 20 -23 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา
การประชุมวิชาการประจำปี ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37
ระหว่างวันที่ 2 - 5 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา ukash bozdurma
 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  

      ปฏิทินออนไลน์ รวศท.     Siriraj Conference


 แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ

  

  


Deals Computer Notebook Digital Camera Deals LCD HDTV Plasma TVs Samsung Panasonic Sony Philips Deals SLR DSLR Nikon Canon Sony Lens Deals Health Beauty Women Spa Fitness Discount Toys and Games
Home | About us | Committee | Member | Newsletter | Webboard | Annual Meeting | Contact us
Copyright ©2011 www.surgeons.or.th. All rights reserved.
  About us
  Committee
  หลักสูตรการฝึกอบรม
  Link
  Contact us
  Thai Journal of Surgery
  Webboard
  Newsletter
  Photo Gallery
  Member Search
  Hospital Search
  Edit profile
  Webboard
  Case Study
  VDO Library
  CPG
  Residency Programs
  แพทย์ประจำบ้าน ปี 2553-2554
  แพทย์ประจำบ้าน ปี 2552-2553
  ประวัติทุน | History
  รายละเอียดทุนและการสมัครขอรับทุน
  รายนามผู้รับทุนและรายชื่อสถานศึกษา
  ชมรมศิษย์เก่าผู้รับทุนและการบริจาคเพื่อสมทบทุน
  ข้อแนะนำสำหรับผู้ได้คัดเลือกรับทุน
       - ขั้นตอนการเตรียมเอกสารและการขอ VISA
       - การติดต่อขอคำแนะนำ การเตรียมตัว
  บทความและประสบการณ์จากผู้เคยรับทุน
  ข่าวสารสำหรับผู้สมัครรับทุน